นับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ลิ้มรส “อาหารหวยหยาง” (Huaiyang Cuisine) รสชาติดั้งเดิม ซึ่งศิลปะการปรุงอาหารท้องถิ่นจากมณฑลเจียงซูนี้เป็นถึงหนึ่งในสี่อาหารจีนที่มีชื่อเสียงที่สุด (อีกสามคืออาหารกวางตุ้ง อาหารเสฉวน และอาหารซันตง) ยิ่งได้...