การแช่เย็นอาจจำเป็นสำหรับอาหารบางชนิด แต่สำหรับอาหารเหล่านี้การที่เก็บในตู้เย็นอาจทำให้วิตามินหรือแร่ธาตุในอาหารนั้นๆ หายไป...