เราเชื่อว่าพื้นฐานความอร่อยของ "ซุป" ขึ้นอยู่กับ "น้ำสต๊อก" หากมีน้ำสต๊อกที่ดีแล้วจะสามารถทำเมนูอร่อยได้สารพัด น้ำสต๊อกสไตล์ฝรั่งก็ต้องใส่สมุนไพรและเครื่องเทศของฝรั่ง ฉบับนี้เรามีน้ำสต๊อกที่เหมาะกับการ...