ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เชิญ บ้านสุขาวดี เป็นตัวแทน ซอฟต์ พาวเวอร์ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย กว่า 300 คน...