คีเฟอร์ (Kefir) ชื่อนี้อาจจะแปลกสำหรับบางคน แต่ถ้าเป็นคนรักสุขภาพน่าจะรู้จักดี บางคนไม่ได้รู้จักแค่ชื่อแต่ดื่มทุกวัน และเลี้ยงคีเฟอร์เกรนส์ (Kefir Grains) อย่างประคบประหงม คีเฟอร์เป็นนมหมักประเภทเดียวกับโยเกิร์ต แต่จุลินทรีย์ที่ใช...