นับเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร...
หลายคนฝันว่าอยากไปนิวซีแลนด์เพียงเพื่อจะได้ขับรถที่ชื่อว่า “Camper Van” หรือ “รถบ้าน” เที่ยวจากเกาะเหนือจรดเกาะใต้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าขณะนี้ได้เกิดขึ้นจริงแล้วในบ้านเรา เมื่อเดือนก่อนนี่เองที่เราได้ร่วมเดินทางไปกับคาราวานรถบ้านสัญ...
เรียกว่าเราเอาแคมเปญปีนี้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาต่อยอดเป็นชื่อเรื่องเลยแหละ เราไม่ได้อยากให้ทุกคนไปถึง “เมืองตรัง” แล้วรู้สึกว่ามีแต่ “หมูย่าง” หรือ “วิวาห์ใต้สมุทร” เหมือนอย่างที่แล้วมา...