“วันขอบคุณพระเจ้า” Thanksgiving Day เป็นวันฉลองการเก็บเกี่ยวและขอบคุณพระเจ้าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นวันหยุดที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน อยู่พร้อมหน้าและรับประทานอาหารมื้อใหญ่ เมนูที่ขาดไม่ได้เลยคือ ไ...