เซ็นทรัลพัฒนา ชวนสัมผัสกาแฟหอมกรุ่นในเทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก “THAILAND COFFEE HUB 2024 ภาคตะวันออก - เซ็นทรัล พัทยา” มัดรวมที่สุดของแบรนด์กาแฟพิเศษมาไว้ในงาน...