ความยินดียังคงฉายชัดอยู่บนใบหน้าของฝน-จิรัฐิพร ยิ้มพงษ์ และโอเกะ-อัญชริกา กันยา ทั้งคู่คือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จับมือมาในนามของทีม YOLO และคว้าแชมป์รายการแข่งขันทำอาหาร Gourmet & Cuisine Young Chef 2022 มาครอบค...