เปิดให้บริการได้ไม่นาน แต่กลายมาเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่คนอยากแวะมาชมมากที่สุด “MRT สนามไชย” สถานีที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ให้ความรู้สึกเหมือนท้องพระโรงในสมัยรัตนโกสินทร์ ประดับด้วยเสาสดุมภ์ลงลายกระเบื้องดอกพิกุล ตั้งตระห...