เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส องค์กรอิสระ La Liste โดยเว็บไซต์ www.laliste.com ผู้จัดอันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก ได้จัดงานประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการในบริเวณของหอไอเฟล...