ห้างเซ็นทรัล สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง จัดงานฉลองเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ห้าง ZEN@centralwOrld ปรับโฉมใหม่เป็น “CENTRAL@centralwOrld”...