ไทยเบฟนำคาราวานผ้าห่มผืนเขียวสานต่อโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 เดินทางแจกผ้าห่มครอบคลุมพื้นที่รวม 15 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ล่าสุดเดินทางมาถึงจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายในโครงการ หลังส่งมอบผ้าห่มกันหนา...
กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF) ในกลุ่มบริษัทบางจาก สนับสนุนการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้ง ไม่ทอดซ้ำ ภายใต้ โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” และ “ไม่ทอดซ้ำ” ของบาง...
ปัจจุบันเจ้าของเครือข่ายธุรกิจ ได้นำหลักการการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ครอบคลุมตลอดทั้งชีวิตวงจรผลิตภัณฑ์ หรือ Extended Producer Responsibility : EPR มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร...
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว...
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “บริษัท”) ตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้าน ความยั่งยืนระดับโลก ที่มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์สำคัญด้าน ESG “สรรสร้างการเติบโตที่ยังยืน” (Enabli...
หลังจากที่ได้มีการฟื้นฟูต้นจามจุรี ซึ่งเป็นต้นไม้ดั้งเดิมภายในใจกลางสวนสาธารณะใจกลางเมืองสวนเบญจกิติเมื่อกลางปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ทำให้ต้นจามจุรีที่มีปัญหาเรื่องความสุขภาพ ได้รับการดูแลฟื้นฟูโดย สำนักสิ่งแวดล้อม สังกัดกรุงเทพมหาน...
เป็นอีกหนึ่งโซนที่สร้างความคึกคักให้กับผู้ที่เข้ามาชม ‘บูธไทยเบฟ’ ได้แบบไม่น้อยหน้า ดังจะเห็นได้จากคิวคนยืนรอต่อแถวเข้ามาเปลี่ยนชุดไทยย้อนยุค กับฉากสวยๆ กันตลอดทั้งวัน โดยคิดค่าบริการเพียงแค่ 99 บาท...
ชวนเที่ยว “บูธไทยเบฟ” ในงานกาชาด ๑๐๐ ปี ณ สวนลุมพินี งานดี ๆ เปิดให้เข้าชมฟรี ที่นอกจากจะได้เปิด ชม ชิม เลือกซื้อ สินค้า อาหารมากมายแล้ว ผู้เข้าชมงานยังได้ร่วมทำความดีเพื่อโลกโดยแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว นำมาส่งต่อ เพื่อสร้างป...
“ทองม้วน” ขนมไทยโบราณ เป็นอาหารหวานที่มีหลายรสชาติ ปัจจุบันขนมทองม้วนถูกดัดแปลงไปมีหลากหลายสูตร แต่พิเศษสุดที่ “บูธไทยเบฟ” ได้นำเอาของดีจากชุมชนที่ได้รับความนิยมจากนักชิมที่ชื่นชอบกับของหวาน...
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” ตำราอาหารจากประสบการณ์และการจดบันทึกของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ‘ต้นเครื...
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรต้นแบบแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร ที่ “สรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน (Enabling Sustainable Growth)” ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ และความยั่...
ย่างเข้าฤดูหนาวของทุกปีหลายคนคงคุ้นเคยกับคาราวานผ้าห่มผืนเขียวจากโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ที่ออกเดินทางส่งมอบความอบอุ่นให้แก่พี่น้องในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาว ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นป...