ไทยเบฟนำคาราวานผ้าห่มผืนเขียวสานต่อโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 เดินทางแจกผ้าห่มครอบคลุมพื้นที่รวม 15 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ล่าสุดเดินทางมาถึงจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายในโครงการ หลังส่งมอบผ้าห่มกันหนา...
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “บันทึก นึกอร่อย” ตำราอาหารจากประสบการณ์และการจดบันทึกของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ‘ต้นเครื...
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรต้นแบบแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร ที่ “สรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน (Enabling Sustainable Growth)” ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ และความยั่...
ย่างเข้าฤดูหนาวของทุกปีหลายคนคงคุ้นเคยกับคาราวานผ้าห่มผืนเขียวจากโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ที่ออกเดินทางส่งมอบความอบอุ่นให้แก่พี่น้องในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาว ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นป...