ไทยเบฟนำคาราวานผ้าห่มผืนเขียวสานต่อโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 เดินทางแจกผ้าห่มครอบคลุมพื้นที่รวม 15 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ล่าสุดเดินทางมาถึงจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายในโครงการ หลังส่งมอบผ้าห่มกันหนา...
ย่างเข้าฤดูหนาวของทุกปีหลายคนคงคุ้นเคยกับคาราวานผ้าห่มผืนเขียวจากโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ที่ออกเดินทางส่งมอบความอบอุ่นให้แก่พี่น้องในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาว ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นป...