“มีกินฟาร์ม”เป็นฟาร์มเกษตรเล็ก ๆ ในอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์แบบขนาดแท้ พร้อมลิ้มลองอาหารโฮมเมดที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิกจากฟาร์ม...
มีเหตุผลข้อใดที่ทำให้คุณอยากตื่นขึ้นจากที่นอนในตอนเช้า อะไรทำให้คุณรู้สึกดีที่ได้เกิดมา และสิ่งไหนทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าตอนยังมีลมหายใจ.. ฉันอ่านเจอบทความหนึ่งของคุณพิชชารัศมิ์ในเว็ปไซด์ www.marumura.com เมื่อไม่นานมานี้ จึงเกิดคำ...