โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เชิญฉลองวันแม่ปีนี้อย่างอบอุ่นทั้งครอบครัวที่ห้องอาหารเรือนต้น และพระรามสี่บิสโตร วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565...
เป็นฝั่งเป็นฝา มณเฑียร ตันตกิตติ์ กรรมการผู้อำนวยการ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานฉลองมงคลสมรสระหว่าง คงณัฐ วรทรัพท์ไพศาล กับ ศุทรา เตชะพงศ์วรชัย...