“โปรตีน” คือสารอาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์ ไข่และธัญพืชต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกาย ช่วยสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อต้านการติดเชื้อ...
ในกระแสที่คนหันมาบริโภคอาหารในกลุ่มของโปรตีนมากขึ้น อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มของโปรตีนมีมากมายในท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกได้หลากหลาย แต่การจะเลือกกินโปรตีนแบบใดดีส่วนหนึ่งเราควรดูจากคุณภาพของโปรตีนนั้นๆ ด้วย...