สำหรับคนที่รักในอาหารเหมือนกัน เพียงคุณพลิกหน้ากระดาษในหนังสือมาเจอภาพของฮิปสเตอร์นักกิน แพร-พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ ก็คงคาดเดาได้ว่าต้องมีเรื่องสนุกๆ เกี่ยวกับอาหารเกิดขึ้นและรอให้คุณสัมผัสต่อจากนี้…...