กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เปิดตัวกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 5 หรือ IDEA LAB 5 ส่งเสริม SMEs ไทยมุ่งสู่การเป็นแบรนด์ BCG Heroes สร้างจุดแข็ง ชูอัตลักษณ์...