สิ่งที่นักเรียนทุกคนจะได้รับกลับไปเมื่อเรียนจบจากเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จึงไม่ใช่แค่ความรู้เรื่องอาหารไทยระดับเข้มข้นที่สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ทุกคนล้วนต้องเรียนรู้การทำงานเป็นทีม...