ลืมภาพบทบาท (ที่มักเป็นผู้ร้าย) บนหน้าจอของหนุ่มคนนี้ไปก่อน เพราะหากได้มาสัมผัสมาดเจ้าของร้านอาหารแสนอบอุ่นของ “เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ” ที่ “On A Cloud Café”...