บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด นำโดย ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมทำบุญ โดยบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมการศึกษา และปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร ของวัดยานนาวา เป็นปีที่ 4 รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท...
เนเจอร์กิฟ ร่วมกับวิศว จุฬา 2511 บริจาคเงินให้สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จำนวน 1,070,000 บาท สั่งผลิตหุ่นยนต์ส่งอาหารและยา พร้อมระบบ สื่อสารทางไกล ชื่อ “น้องปิ่นโต”...