แม้จุดเริ่มต้นในห้องครัวของ “เชฟน้ำเชื่อม-วิชชุดา สัมพันธวรบุตร” เจ้าของธุรกิจ Chef’s Table และ Healthy Food Delivery แบรนด์ RawMat จะเกิดจากความไม่ตั้งใจเพียงเพราะต้องการมาเรียนเป็นเพื่อนรุ่นน้องคนสนิท หากเมื่อได้ลองเรียนรู้ ฝึกฝ...