เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีก่อนในดินแดนชมพูทวีปอินเดีย¬-เนปาล เจ้าชายหนุ่มองค์หนึ่งในศากยวงศ์แห่งนครกบิลพัสดุ์ทรงเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกจึงละทิ้งกิเลสออกแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ ในที่สุดก็ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็น “พระพุทธเจ้...
มีคำพูดแบบตลกร้ายในหมู่นักเดินทางที่ชอบพูดกันว่า “หากคุณไปเที่ยวประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกมันจะมีความรู้สึกเกิดอยู่แค่ 2 อย่างเท่านั้น คือถ้าคุณไม่รักก็จะไม่อยากไปประเทศนี้อีกเลย” ผมฟังคำพูดนี้แล้วนึกสะท้อนใจทุกทีว่าสำหรับคนที่ไม่ช...