ด้วยไลฟ์สไตล์และปัจจัยต่างๆ ทำให้เราอาจละเลยจนทำร้ายอวัยวะสุดสำคัญชิ้นนี้โดยไม่รู้ตัว จนเป็นเป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายอย่าง “โรคหัวใจ” ขึ้น ดังนั้น G&C จึงได้รวบรวมอาหาร 13 ชนิดนี้จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ทั้งหัวใจและร่างกายของเ...