แหล่งอาหารที่เป็นธาตุเหล็กส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทโปรตีน อาทิ เนื้อสัตว์ ปลา ไข่แดงและตับ เป็นต้น แต่ก็มีอาหารชนิดอื่นๆ ที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กไม่แพ้กัน แถมรับประทานแล้วย่อยง่ายและมีไฟเบอร์สูงด้วย...