หากไม่นับประเทศจีนชนชาติที่กินเนื้อหมูมากและมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมูหลากหลายก็น่าจะเป็นประเทศสเปน และยิ่งได้รู้ว่าหมูดำพันธุ์สเปนนี้มีชื่อเสียงก้องโลก G&C จะพลาดเชฟจากประเทศสเปนไปได้อย่างไร   เรานัดกับเชฟร่างใหญ...