หลังจากพาคนรักของหวานไปอร่อยและสนุกกับเรื่องเล่าสุดน่ากินในปราสาทลับมานานก็ได้เวลาขยับขยายของ “Mocking Tales” ที่จะปรับเปลี่ยนจากคาเฟ่ของหวานกลายเป็นคาเฟ่กึ่งสกายบาร์...