หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวในสายบุญ ได้เดินทางไปแสวงบุญมาทั่วแล้วทั้งในเส้นทางสังเวชนียสถาน 4 ตำบลที่อินเดีย-เนปาล ได้ไปกราบพระมหาบูชาสถานที่เมียนมาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่เคยไปเยี่ยมเยือนดินแดนแห่งพุทธะขนานแท้อย่าง “ศ...