เลือดขาดแคลนหนัก วชิรพยาบาลจับมือเอกชนรับบริจาคเลือดในโรงแรมกลางกรุง จัดกระบวนการป้องกันสูงสุดตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 ผลตอบรับเกินคาด ประชาชนมั่นใจทะยอยบริจาคทะลุเป้าในวันเดียว...