เป็นฝั่งเป็นฝา มณเฑียร ตันตกิตติ์ กรรมการผู้อำนวยการ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานฉลองมงคลสมรสระหว่าง คงณัฐ วรทรัพท์ไพศาล กับ ศุทรา เตชะพงศ์วรชัย...