ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพลาสติกทำร้ายโลกมากแค่ไหน นอกจากจะย่อยสลายช้า (450ปี) แล้วยังปล่อยสารเคมีที่อันตรายจนกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อมและสัตว์ต่างๆ อีกต่างหาก ดังนั้นเราทุกควรช่วยกันเลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น...
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำโดยนายคทารัฐ สุขแสวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และนายสมชาย อภิญญานุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่...
โคเวสโตรมุ่งขยายพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรทางเลือก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...