สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด และวารสารการเงินธนาคาร มอบเงินจำนวน 800,000 บาท...