ปกติทอดมันเราจะใช้เนื้อปลากรายขูด หรือเนื้อหมู เนื้อไก่ มานวดผสมกับเครื่องแกง แต่เมนูนี้ใช้ซีฟู้ด เช่น เนื้อกุ้ง เนื้อปลาหมึก มาผสมกับเนื้อปลาและเครื่องแกง    ส่วนผสม กุ้งกุลาดำแกะเปลือก หั่นช...
  มีคนนำหัวปลีสดๆ มาให้มากมาย แต่ไม่ใช่ปัญหาหนักอกรกใจเพราะเราชอบกินหัวปลีมาก ต้มยำทำแกงอะไรก็ชอบไปหมด วันนี้จะทำทอดมันหัวปลีแบบง่ายๆ ใช้เครื่องน้อยๆ สูตรของหนุ่มกฤษณะที่มาสิงอยู่ที่บ้านของเรา ทำกับข้าวเก่งหลายอย่าง ...