Patina ในภาษาอังกฤษนั้นแปลว่าคราบที่เกิดบนพื้นผิวโลหะที่ผ่านกาลเวลามานาน ไม่ต่างจากคาเฟ่ Patina แห่งนี้ ที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านหลังเก่าอายุกว่า 200 ปีในย่านตลาดน้อย ท่ามกลางบรรยากาศเปี่ยมด้วยความขลังจากรอยคราบในทุกส่วนของบ้านสมดังชื่...
เรียกว่าไม่เสียชื่อร้านซีฟู้ดเสื้อเขียว (T&K Seafood) แห่งเยาวราช สำหรับ “The Seafood Café & Restaurant” คาเฟ่ซีฟู้ดสุดฮิป...