มาเยือนจันทบุรีคราวนี้ฉันมาที่ชุมชนริมคลองหนองบัว ชุมชนเล็กๆ 400 กว่าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำจันทบุรี ที่นี่มีบ้านเรือนเก่าแก่อายุนับร้อยปีสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ให้เราเดินเล่นเยี่ยมชม อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ย...
วันที่ 20 – 23 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-21.00 น. พบกันที่...หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี พบกับเมนูสาธิตพิเศษจากคนดัง ลูกหลานชาวจันท์ วันที่ 21 กันยายน 2561 พบกับคุณชลิต เฟื่องอารมณ์ ในเมนู "พลิกกะเกลือ" วันที่ 22 กันยายน...