Cherry Berry ส่วนผสม (สำหรับ 2 ที่) น้ำหมักคอมบุชะ F1 350 มิลลิลิตร น้ำเบอร์รี 35 มิลลิลิตร เชอร์รีสดหั่นชิ้นเล็ก 4  ผล วิธีทำ ผสมส่วนผสมทั้งหมดใส่ขวดปากแคบปิดฝาให้สนิท หมักไว้ที่อุณหภูมิ...
  Passion Fruit and Mint ส่วนผสม (สำหรับ 2 ที่) น้ำหมักคอมบุชะ F1 350 มิลลิลิตร น้ำและเนื้อเสาวรส 35 กรัม (1 ผล) น้ำผึ้ง 1-2 ช้อนโต๊ะ สะระแหน่ 5-8 ใบ วิธีทำ ผสมส่วนผสมทั้งหมดใส่ขวดปากแคบปิดฝาใ...