ในยุคนี้น้ำมันแพง และข้าวของต่าง ๆ พากันขึ้นราคากันอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายคนเริ่มมองหาพลังงานสะอาดที่ราคาประหยัด อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้า...