การกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับมาอย่างนมนาน โดย ดร.ปีเตอร์ ดี อาดาโม ผู้ที่ได้รับรางวัลแพทย์ธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1990...