ข้าวโอ๊ตกับประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลาย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  1,762 Views

ในยุคนี้ปัญหาของโรคที่เกี่ยวข้องกับการมีภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงถือว่าเป็นปัญหาของคนในสังคมเมือง

ข้าวโอ๊ตกับประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลาย

สาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีกิจกรรมการออกกำลังกายลดลง ความเครียดสูงขึ้น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะสูง นอนหลับพักผ่อนน้อยลง อาหารการกินมีกากใยน้อยลง กินอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ล้วนส่งผลให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งภาวะนี้เองเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ อัมพฤกษ์ อัมพาต ภาวะการมีความดันโลหิตส่งผลต่อการเกิดการแตกของเส้นเลือด โรคไต ส่วนภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจะส่งผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด

ข้าวโอ๊ตกับประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลาย

“ข้าวโอ๊ต” นับเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมรับประทานในหลายประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารหลากหลายชนิด โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารชนิดละลายน้ำ (Soluble Fiber) รวมทั้งเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามินและเกลือแร่อีกหลายชนิด ได้แก่ แมงกานีส ฟอสฟอรัส คอปเปอร์ วิตามินบี 1 แมกนีเซียม และธาตุเหล็ก ขณะที่การกินข้าวโอ๊ตนั้นยังได้รับความนิยมในคนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วย เพราะถือเป็นอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) นอกจากนี้ใยอาหารยังเป็นใยอาหารชนิดเบตา-กลูแคน (β-glucan) ซึ่งมีปริมาณ 5 กรัม (Oatmeal) ถึง 7.2 (Oat Bran) ต่อ 100 กรัม ดังนั้นด้วยคุณสมบัติต่างๆของข้าวโอ๊ตจึงทำให้ได้รับความนิยมในการศึกษาต่อผลของสุขภาพในด้านต่างๆ

ข้าวโอ๊ตกับประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลาย

การศึกษาผลการกินข้าวโอ๊ตที่มีใยอาหารละลายน้ำในโปรแกรมอาหารต่อการลดน้ำหนัก การลดระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL Cholesterol) หรือไขมันตัวที่ไม่ดี และผลต่อตัวชี้วัดโรคหัวใจและหลอดเลือดเทียบกับโปรแกรมอาหารที่ไม่มีข้าวโอ๊ตในกลุ่มผู้ใหญ่น้ำหนักเกินและอ้วนจำนวน 204 คน โดยกินข้าวโอ๊ต (6 กรัม/วัน Oat β-glucan) เทียบกับอาหารที่มีใยอาหารต่ำแต่พลังงานเท่ากัน (กลุ่มควบคุม) พบว่าหลังรับประทาน 4 สัปดาห์ระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอลหรือไขมันตัวที่ไม่ดีและคอเลสเตอรอลรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับข้าวโอ๊ต แต่น้ำหนักตัวของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ขณะที่เส้นรอบวงเอวของกลุ่มที่รับประทานโอ๊ตลดลง

ข้าวโอ๊ตกับประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลาย

อีกการศึกษาหนึ่งได้ทำการศึกษาผลการกินข้าวโอ๊ตกับซีเรียลจากข้าวสาลีต่อระดับไขมันในรูปแบบต่างๆ ในเพศชายที่มีน้ำหนักเกินจำนวน 36 คน อายุ 50-75 ปี โดยกินข้าวโอ๊ตกับซีเรียลจากข้าวสาลีปริมาณ 14 กรัมต่อวันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่กินข้าวโอ๊ตมีการลดลงของแอลดีแอลคอเลสเตอรอล คอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ และระดับน้ำตาลในเลือดลดลง คณะผู้วิจัยยังกล่าวว่าการกินข้าวโอ๊ตอาจช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอันเนื่องมาจากใยอาหารในข้าวโอ๊ต

ข้าวโอ๊ตจึงจัดเป็นอาหารสุขภาพที่มีประโยชน์หลากหลาย
 

แหล่งข้อมูล

  • Thongoun P,  Pavadhgul P,  Bumrungpert A,  Satitvipawee P,  Harjani Y,  Kurilich A. Effect of oat consumption on lipid profiles in hypercholesterolemic adults. J Med Assoc Thai. 2013; 96: S25-32.
  • Wolever T, Tosh S, Gibbs A, Brand-Miller J, Duncan A, Hart V, et al. Physicochemical properties of oat β -glucan influence its ability to reduce serum LDL cholesterol in humans: a randomized clinical trial. Am J Clin Nutr. 2010; 92: 723– 32.


Tag : Food for life, ข้าวโอ๊ต

ความคิดเห็น