ประกันรถยนต์ประเภท 3 : คุ้มครองอะไรบ้าง? เหมาะกับใคร?

วันที่ 27 มิถุนายน 2567  177 Views

การเลือกซื้อประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับตนเองถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณมีความคุ้มครองทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ดี ประกันรถยนต์ประเภท 3 หรือ ประกัน 3+ นับเป็นหนึ่งในความคุ้มครองที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากให้ความคุ้มครองที่ค่อนข้างกว้างขวางและมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกัน

บทความนี้เราจึงอยากพามาทำความรู้จักว่าประกันรถยนต์ประเภท 3 คุ้มครองเรื่องอะไร และเหมาะกับใครบ้าง

ประกันรถยนต์ประเภท 3: คุ้มครองอะไรบ้าง? เหมาะกับใคร?

ประกันรถยนต์ประเภท 3 คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันรถยนต์ประเภท 3 หรือที่เรียกว่า "ประกัน 3+"  เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและทรัพย์สินภายนอก กรณีที่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย โดยที่ประกันจะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถคันที่เอาประกันภัยนั้น

รายละเอียดความคุ้มครอง
หากรถคันที่เอาประกันภัยประเภท 3 เป็นฝ่ายก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย ความคุ้มครองจะครอบคลุมดังต่อไปนี้

  1. ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ประกันจะจ่ายค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายต่อร่างกาย หรือค่าชดเชยในกรณีที่บุคคลภายนอกเสียชีวิต รวมถึงค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เช่น รถยนต์คันอื่น อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นต้น
  2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้โดยสารในรถที่เอาประกันภัย หากผู้โดยสารในรถคันที่เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนั้นด้วย ประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้โดยสารดังกล่าว
  3. ค่าเสียหายจากการถูกชนโดยรถที่ไม่มีคู่กรณี ในบางกรณีที่รถคันที่เอาประกันภัยถูกชนโดยรถคันอื่น แต่คู่กรณีหนีหายไปหรือไม่สามารถระบุตัวตนได้ ประกันประเภท 3 จะคุ้มครองค่าซ่อมแซมรถคันที่เอาประกันให้ด้วย
  4. ค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติ นอกจากอุบัติเหตุจากการชนแล้ว ประกันประเภท 3 ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุหรือลูกเห็บตก ซึ่งอาจทำให้รถคันที่เอาประกันภัยเสียหายไปด้วย ประกันจะจ่ายค่าซ่อมให้

ประกันรถยนต์ประเภท 3 เหมาะกับใคร
ถึงแม้ประกันรถยนต์ประเภท 3 จะให้ความคุ้มครองที่จำกัดเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและทรัพย์สิน แต่ก็ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับบางกลุ่มผู้ขับขี่ ดังนี้

  1. ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้อย เนื่องจากมีประสบการณ์ในการขับขี่มายาวนาน ขับรถด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงมีโอกาสเสี่ยงน้อยที่จะก่ออุบัติเหตุให้กับผู้อื่น
  2. ผู้ที่ขับขี่ในระยะทางสั้น ๆ เท่านั้น ไม่ค่อยขับรถออกไปต่างจังหวัดหรือออกนอกพื้นที่บ่อยนัก ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจึงน้อยกว่า
  3. ผู้ที่มีรถยนต์เก่ามูลค่าต่ำ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถคันตัวเอง ค่าซ่อมแซมหรือทดแทนรถคันใหม่อาจไม่คุ้มค่ากับการจ่ายเบี้ยประกันประเภทอื่นที่มีราคาสูงกว่า
  4. ผู้ที่มีงบประมาณจำกัดในการจ่ายเบี้ยประกัน เนื่องจากประกันประเภท 3 มีอัตราเบี้ยประกันที่ถูกที่สุด จึงเหมาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่มากนักแต่ก็ต้องการให้มีประกันภัยรถยนต์บ้าง

ประกันรถยนต์ประเภท 3 หรือประกัน 3+ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ขับขี่บางกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์การขับขี่ ระยะทางและพื้นที่ในการใช้รถ รวมถึงมูลค่ารถยนต์คันปัจจุบัน ก่อนตัดสินใจเลือกทำประกันรถยนต์ประเภทนี้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด


Tag: ประกันรถยนต์, รถยนต์

เรื่องโดย

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed