เงินเดือนไม่เกิน 40,000 เลือกประกันชีวิตควบการลงทุนยังไง ?

วันที่ 24 มิถุนายน 2567  120 Views

ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการออมเงินระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก เช่น ผู้ที่มีเงินเดือนไม่เกิน 40,000 บาท ต่อเดือน การเลือกแผนประกันที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือนไม่เกิน 40,000 เลือกประกันชีวิตควบการลงทุนยังไง ?

ก่อนอื่น ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ในการทำประกันชีวิตควบการลงทุน คุณต้องการความคุ้มครองชีวิตเป็นหลักหรือต้องการเน้นการออมเงินระยะยาว ? โดยทั่วไปแล้ว แผนประกันที่มีสัดส่วนการลงทุนสูง มักจะให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่า ในขณะที่แผนประกันที่เน้นความคุ้มครอง ก็อาจมีผลตอบแทนการลงทุนที่จำกัด ดังนั้น จึงต้องเลือกแผนที่สมดุลและเหมาะกับความต้องการของคุณ

ต่อมา พิจารณาความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ในการลงทุน โดยปกติแล้วในแผนประกันชีวิตควบการลงทุน ผู้เอาประกันจะสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้เอง ตั้งแต่แผนที่มีความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง ไปจนถึงความเสี่ยงสูง ซึ่งหากคุณเป็นมือใหม่ อาจเลือกแผนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางไว้ก่อน เพื่อสร้างวินัยในการออมเงินระยะยาว

นอกจากนี้ ควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างละเอียด ทั้งในส่วนของความคุ้มครอง ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน และเงื่อนไขการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ บริษัทประกันชีวิตมักจะแสดงอย่างชัดเจนในเอกสารกรมธรรม์ หากมีข้อสงสัย ก็ควรสอบถามตัวแทนประกันให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

ในกรณีที่มีเงินเดือนจำกัดที่ 40,000 บาทต่อเดือน การกำหนดงบประมาณในการทำประกันควรไม่เกิน 10-20% ของรายได้ต่อเดือน หรือประมาณ 4,000-8,000 บาทต่อเดือน ซึ่งอาจเลือกแผนประกันที่มีเบี้ยประกันในระดับดังกล่าว เพื่อให้สามารถแบ่งเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ รวมถึงเก็บออมเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้

การเลือกบริษัทประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคงทางการเงินสูง ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ เนื่องจากประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นแผนระยะยาว หากเลือกบริษัทที่ไม่มั่นคง อาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนย้อนหลัง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม

สุดท้ายนี้ อย่าลืมทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนประกันให้สอดคล้องกับช่วงชีวิตและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อแต่งงาน มีบุตร หรือเกษียณอายุ เพื่อให้ม่ันใจว่าคุณและครอบครัวจะได้รับความคุ้มครองและมีเงินออมที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีเงินเดือนไม่สูงนัก การวางแผนอย่างรอบคอบและเลือกประกันชีวิตควบการลงทุนที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้คุณสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแน่นอน


Tag: การลงทุน, ประกันชีวิต

เรื่องโดย

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed