หนทางสู่ CEO รุ่นใหม่! กระทรวงพาณิชย์ปลื้ม! ยอดผู้เข้าร่วมโครงการ Form Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ทะลุเป้า!

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566  435 Views

หนทางสู่ CEO รุ่นใหม่! กระทรวงพาณิชย์ปลื้ม! ยอดผู้เข้าร่วมโครงการ Form Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ทะลุเป้า!

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “จากการจัดอบรมให้ความรู้มาทั้ง 13 ครั้ง ของโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 นั้น ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปที่สนใจให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างล้นหลาม ทำให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 23,800 คน ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลจากการให้การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศถึง 110 สถาบัน ที่เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงนักศึกษาได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน ในนามของกระทรวงพาณิชย์ต้องขอขอบคุณสถาบันการศึกษา องค์กรพันธมิตร และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ที่ทำให้โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ประสบความสำเร็จได้เกินเป้าหมาย”

หนทางสู่ CEO รุ่นใหม่! กระทรวงพาณิชย์ปลื้ม! ยอดผู้เข้าร่วมโครงการ Form Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ทะลุเป้า!

“สำหรับโครงการ From Gen Z to be CEO เราดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นปีที่เราได้รับเอาประสบการณ์ต่างๆ จากในปีที่ผ่านๆ มา นำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้โครงการในปีนี้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยเราได้ขยายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกงานสำหรับ TOP 100 จากเดิมจำนวน 7 องค์กร เพิ่มเป็น 16 องค์กร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (1) พันธมิตรที่รองรับนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จำนวน 7 องค์กร ได้แก่ บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด (B-Garlic) ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด (Plant Factory) ไร่สุวรรณ และฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค และ (2) พันธมิตรสำหรับมหาวิทยาลัย จำนวน 9 องค์กร ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G) และ 4 พันธมิตรน้องใหม่ ได้แก่ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (DHL) บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (SVPi) บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (SVOA) และบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)”

หนทางสู่ CEO รุ่นใหม่! กระทรวงพาณิชย์ปลื้ม! ยอดผู้เข้าร่วมโครงการ Form Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ทะลุเป้า!

“ในส่วนของการต่อยอดความสำเร็จของโครงการ ในปีนี้เราได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับน้องๆ ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 100 อันดับแรก (TOP 100) ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ที่จัดโดย P&G และ TOP 500 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดสำหรับสตาร์ทอัพ “Go-to-Market Strategies for Startup” ที่จัดโดย True

“นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ของโครงการ โดยได้รับ E-certificate พร้อมทั้งรับสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร E-academy จากสถาบัน NEA และที่สำคัญ ยังเพิ่มโอกาสการเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยมีสิทธิ์ได้รับ SMEs Pro-active Fund และโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดโดยกรม และมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย”

“และที่พิเศษกว่าทุกครั้งคือ มีการต่อยอดความสำเร็จของโครงการ โดยการคัดเลือกน้องๆ ที่เคยเข้าร่วมอบรมและมีธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของตนเอง และต้องการพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพมากพอที่จะสามารถส่งออกได้ต่อไป โดยเข้ามารับคำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจจากที่ปรึกษาโครงการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นภาพความสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆ ที่แสดงให้เห็นว่าโครงการ From Gen Z to be CEO สามารถสร้างโอกาสสู่การเป็น CEO ให้เด็กรุ่นใหม่ได้จริง ซึ่งเราเรียกน้องๆ กลุ่มนี้ว่า GEMs Z: GEN Z เป็นการสื่อถึงการเฟ้นหาเพชรเม็ดงามจากบรรดาน้อง GEN Z ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยน้องๆ เหล่านี้จะนำผลิตภัณฑ์ของตนมาแสดงภายในงานพิธีสรุปผลโครงการที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 3 อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค (West) สุขุมวิท 101 โดยพิธีดังกล่าวจะถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไทยรัฐออนไลน์”

หนทางสู่ CEO รุ่นใหม่! กระทรวงพาณิชย์ปลื้ม! ยอดผู้เข้าร่วมโครงการ Form Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ทะลุเป้า!

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ได้ที่ Facebook : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่


Tag : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กิจกรรม

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed