“โครงการ เอส แอนด์ พีร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ปี 2564” เดินสายมอบอาหารกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 29 ตุลาคม 2564  407 Views

 “โครงการ เอส แอนด์ พีร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ปี 2564” เดินสายมอบอาหารกล่อง  เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ยังคงเดินสายส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการวัคซีน ผู้ป่วยโรคโควิด-19 และชุมชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยมอบผลิตภัณฑ์อาหารกล่องพร้อมทาน จำนวน 3,700 กล่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 426,180 บาท แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนรวม 17 แห่ง ภายใต้โครงการ “S&P ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ปี 2564” ระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน 2564

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส แอนด์ พี ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยู่เคียงข้างคนไทย ตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เริ่มระบาดจนถึงปัจจุบัน เราเดินสายช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการสนับสนุนอาหารกล่องปรุงสด สะอาด และปลอดภัยให้แก่ทุกท่าน สำหรับครั้งนี้เราส่งมอบอาหารกล่องพร้อมทาน จำนวน 3,700 กล่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 426,180 บาท ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ ดังนี้ 1.โรงพยาบาลศิริราช 2.โรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ 3.โรงพยาบาลสนามเลิดสิน 4.โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) (โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 5.โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 6.AIIR ICU หอผู้ป่วยวิกฤตแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ไอซียูสนามโรงพยาบาลราชวิถี) 7.โรงพยาบาลสนามซีซียูพระมงกุฎเกล้า 8.โรงพยาบาลพระราม9 9.ไอซียูโรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ 10.โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 5 (โดยโรงพยาบาลพุทธมณฑลและโรงพยาบาลสามพราน) 11.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 12.โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) 13.โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ (โดยมูลนิธิพุทธรักษาและโรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ) นอกจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขแล้ว เอส แอนด์ พี ยังส่งมอบอาหารแก่ชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 14.กรุงเทพมหานคร ส่งมอบอาหารให้ชุมชนเขตบางกอกน้อย คือ ชุมชนสันติชลสงเคราะห์ ชุมชนซอยบุบผาสวรรค์ และชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์29 รวมทั้งยังให้ความช่วยเหลือแก่ 15. ศูนย์พักคอยวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร และ16.ชุมชนวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร อีกทั้งยังส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ประกันตน ได้แก่ 17.สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ด้วย

เอส แอนด์ พี ขอส่งมอบกำลังใจ ด้วยการสนับสนุนอาหารสะอาด ปลอดภัย แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละ แทนคำขอบคุณจากใจ และเป็นพลังให้ประชาชนไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน


Tag : เอส แอนด์ พี

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed