S&P ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2563  86 Views

S&P ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ในงาน “ไหว้พระจันทร์” และ “เทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ เขียนป้ายนำพร”

 

โดย เอส แอนด์ พี ได้นำขนมไหว้พระจันทร์ยักษ์ไส้ทุเรียนหมอนทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร น้ำหนัก 140 กิโลกรัม ลวดลายหงส์คู่มังกร ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งความรักและสัตว์มงคลของจีน และตัวอักษรจีน  月老  เย่วโหลว ผู้เฒ่าจันทรา เทพแห่งพระจันทร์และความรัก โดยมี ดร.คฑา ชินบัญชร นำสวดมนต์ไหว้พระจันทร์รับพลัง “ไท้อิมแชกุน” ราชินีพระจันทร์ และ “เย่วโหลว” เทพแห่งความรัก เพื่อทรัพย์มั่งคั่ง รักยืนยง รับพลังบวก พร้อมด้วยคุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ผู้บริหารโครงการ “ล้ง 1919” (LHONG 1919) ร่วมกันจัดงาน เพื่อเป็นการสืบสานตำนานวันไหว้พระจันทร์ และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ณ ล้ง 1919 (LHONG 1919)

 

S&P ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์


Tag : ขนมไหว้พระจันทร์, เอส แอนด์ พี

ความคิดเห็น
Editor’s Pick

Recent

Most Viewed