“ฟู้ดแลนด์ ปันสุข ให้รัก มอบแด่ชาวพัทยา”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  139 Views

บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เล็งเห็นความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโควิด 19 ที่เกิดกับประชาชน รวมทั้งต้องการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี เพื่อให้ทุกคนได้สู้ต่อไป และผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


ฟู้ดแลนด์ฯ จึงขอมอบสินค้าอุปโภค บริโภค ให้กับชาวพัทยา โดยมีคุณอภิสิทธิ์ จางสุพรรณบัฎ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ และผู้จัดการสาขา เป็นตัวแทนผู้บริหารฟู้ดแลนด์ฯ สาขาพัทยากลาง และสาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา มอบอาหาร และสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้ทุกสัปดาห์เพื่อเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับชาวพี่น้องพัทยา


โดยมีคุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงวัฒนธรรม และคุณสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ส่งมอบให้กับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา


Tag : ฟู้ดแลนด์

ความคิดเห็นEditor’s Pick

Recent

Most Viewed