เนเจอร์กิฟ บริจาคเงินเพื่อการศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  159 Views

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ จะมีอายุวัฒนมงคลครบ 83 ปี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นั้น บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด นำโดย ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมทำบุญ โดยบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมการศึกษา และปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร ของวัดยานนาวา เป็นปีที่ 4 รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคาร “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” ที่ บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด รับเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง ในวงเงิน 15,000,000 บาท


Tag : เนเจอร์กิฟ

ความคิดเห็น