โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ และโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ จับมือร่วมบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย

วันที่ 11 ธันวาคม 2566  203 Views

โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ และโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ  จับมือร่วมบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย

โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ และโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนผ่านโครงการเพื่อสังคมอย่าง ‘BE Health’ ร่วมมอบเงินจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนออทิสติกในสังคมไทย ณ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

มูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation) จะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปสมทบทุนในการปรับปรุงและพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว  (Autism Learning Center) ณ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ประเทศไทย) เพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานของเด็กและผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันก็พัฒนาส่งเสริมทักษะความสามารถทางกายภาพ การทำงานของสมอง และทักษะทางสังคมขั้นพื้นฐาน ผ่านการใช้งานด้วย ชุดแอปพลิเคชันออทิสติก แว่นตาโลกแวดล้อมเสมือนจริง หรือ Virtual Reality การเรียนรู้กระบวนการทางความคิด หรือ Coding ที่จะฝึกให้เยาวชนได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การฝึกเรียนรู้วาดภาพผ่านโปรแกรม Canva และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านหัวข้อต่างๆ ในชีวิตประจำวันผ่านทรูคลิกไลฟ์ (True Click Life) เป็นต้น

โดยเงินบริจาคทั้งหมดมาจากการร่วมสมทบทุนผ่านโครงการ ‘One Euro Donation Per Night’ จากแขกผู้เข้าโรงแรมทั้งสองแห่ง ที่มีจุดประสงค์ในการบริจาคเงินจำนวนหนึ่งยูโรต่อการเข้าพักหนึ่งคืนโดยเป็นไปตามความสมัครใจ และจากโครงการเพื่อการกุศลอีกมากมาย รวมถึง การประมูลห้องพักออนไลน์ หรือ ‘BE Health Online Auction 2023’ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยเงินทั้งหมดที่ได้รับจาการประมูลได้ถูกสมทบทุนในครั้งนี้ด้วย ภายใต้จุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพให้กับบุคลากรออทิสติกในประเทศไทย

ร่วมโดย มร. มานิช นัมเบียร์ ผู้อำนวยการใหญ่แห่งโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ และรองผู้อำนวยการด้านการดำเนินงานแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่สามจากขวา) คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิออทิสติกไทย (กลาง) มร. คริสเตียน คูร์เก้ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (ที่ห้าจากขวา) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากทั้งสองโรงแรมฯ รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรมูลนิธิออทิสติกไทย


Tag : โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ, โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed