Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

วันที่ 23 มิถุนายน 2563  455 Views

กว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในรูปแบบแคปซูลนั้น ต้นทางของกาแฟเนสเพรสโซมาจากไหน? ร่วมออกเดินทางไปค้นพบต้นทางของกาแฟกับแคปซูลกาแฟ 3 รสชาติใหม่ในกลุ่ม Reviving Origins จาก Nespresso ซึ่งไม่เพียงแต่จะนำรสชาติอันลึกล้ำมาให้คอกาแฟได้สัมผัส แต่ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นผืนดินและความเป็นอยู่ของเหล่าผู้ผลิตกาแฟจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ซิมบับเว (Zimbabwe) โคลอมเบีย (Colombia) และอูกันดา (Uganda) นำมาสู่กาแฟ 3 รสชาติจากแหล่งกำเนิดที่น่าลิ้มลอง AMAHA awe UGANDA, TAMUKA mu Zimbabwe และ ESPERANZA de COLOMBIA

โครงการ Reviving Origins เริ่มขึ้นในปี 2562 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปลูกกาแฟและพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ประสบปัญหา อาทิ ซิมบับเวและโคลอมเบีย จากปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ และอูกันดา จากปัญหาภัยธรรมชาติ โดยสนับสนุนชาวไร่กาแฟให้สามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองและชุมชน พร้อมอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อผลผลิตที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ เนสเพรสโซยังได้วางแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมกาแฟใน 3 ประเทศด้วยการลงทุนกว่า 10 ล้านสวิสฟรังซ์เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อความยั่งยืน Nespresso AAA Sustainable Quality Program™

ประเทศอูกันดา ประสบปัญหาจากการผันแปรของภูมิอากาศ ความยากจน รวมถึงชาวไร่กาแฟขาดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรกรรม ทำให้ผลผลิตกาแฟมีปริมาณและคุณภาพต่ำ นำมาซึ่งการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่กาแฟผ่านโครงการ Reviving Origins โดยร่วมกับ Agri Evolve ผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจการเกษตรในประเทศอูกันดา จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ทางเทคนิคแก่ชาวไร่เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพกาแฟ และทำการเกษตรแบบยั่งยืน

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

ประเทศซิมบับเว มีผลผลิตกาแฟลดน้อยลงนานกว่า 50 ปี จากช่วงปี 2520 มีผลผลิตถึง 15,000 ตัน เหลือเพียง 500 ตันในปี 2560 ปัญหาความขัดแย้งภายในพื้นที่ทำให้ชาวไร่กาแฟละทิ้งพื้นที่เพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตลดลงเป็นจำนวนมาก โครงการ Reviving Origins เข้าไปช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่โดยการให้ความรู้ในการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างเครือข่ายเกษตรกรรมแก่ท้องถิ่น ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โรงสีเปียกสำหรับเมล็ดกาแฟ (Wet mill) และสหกรณ์สำหรับชาวไร่กาแฟ

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

ประเทศโคลอมเบีย การปลูกกาแฟแทบจะเลือนหายไปจากเมืองคาควอต้าจากปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศต่อเนื่องนาน 50 ปี เนสเพรสโซได้ร่วมกับชาวไร่ท้องถิ่นและ Colombian National Coffee Growers Federation สนับสนุนและฟื้นฟูอุตสาหกรรมกาแฟขึ้นมาใหม่ผ่านโครงการ Nespresso AAA Sustainable Quality Program TM โดยนักปฐพีวิทยาของเนสเพรสโซจัดอบรมและให้ความรู้ในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน และการจัดการสภาพแวดล้อมและระบบน้ำให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

ผลลัพธ์ที่ได้พร้อมจะมอบประสบการณ์กาแฟสุดพิเศษอันเกิดจากโครงการ Reviving Origins ทั้ง 3 แคปซูล

AMAHA awe UGANDA
ชื่อ AMAHA awe UGANDA มาจากภาษาท้องถิ่น หมายถึง “ความหวังของอูกันดา” เพราะกาแฟนี้เติบโตมาจากพื้นที่ท้องถิ่นที่ได้รับร่มเงาและความสมบูรณ์จากต้นกล้วย ทำให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกกาแฟอาราบิก้า จึงได้กาแฟที่ความเข้มข้นระดับ 8 พร้อมกลิ่นหอมดุจผลไม้ที่ปลายสัมผัส

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

TAMUKA mu Zimbabwe
กาแฟที่ให้รสชาติซับซ้อน มีความหอมและเปรี้ยวจากผลเชอร์รี่ กาแฟให้กลิ่นสัมผัสดุจเบอร์รี นุ่มละมุนลงตัวด้วยความเข้มข้นระดับ 5

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

ESPERANZA de COLOMBIA
กาแฟที่ให้รสสดชื่นจากความหอมและเปรี้ยวของเชอร์รี่ แต่ยังคงความสมดุลไว้พร้อมกลิ่นซีเรียลที่ปลายสัมผัส ในความเข้มข้นระดับ 5

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่จาก Nespresso

ทั้ง 3 แคปซูลเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน  - 4 สิงหาคม 2563 ในราคาแคปซูลละ 30 บาท ทั้งทางออนไลน์และบูติกเนสเพรสโซ


 


Tag : กาแฟ, เนสเพรสโซ

เรื่องโดย

ความคิดเห็น
Editor’s Pick

Recent

Most Viewed