กาแฟไทยโรบัสต้าจากชุมพรมาแรง คนแย่งซื้อในราคา 20,000 บาท/กก. จากงานประมูลสุดยอดกาแฟไทยปี 64

วันที่ 28 สิงหาคม 2564  204 Views

กาแฟไทยโรบัสต้าจากชุมพรมาแรง คนแย่งซื้อในราคา 20,000 บาท/กก. จากงานประมูลสุดยอดกาแฟไทยปี 64

ประเทศไทยมีแหล่งปลูกกาแฟโดยเฉพาะในแถบภาคใต้และภาคเหนือ นอกจากการบริโภคภายในประเทศแล้ว กาแฟไทยก็มีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยเช่นกัน ถือว่าเป็นอีกวงการที่เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ไปตามเทรนด์การบริโภคกาแฟ ทำให้กาแฟกลายเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของเมืองไทยในยุคปัจจุบัน

จากการประมูลสุดยอดกาแฟไทย ปี 64 ครั้งล่าสุดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันตั้งแต่เกษตรกร โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟ ไปจนถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ จำนวนกว่า 1,500 ราย มาร่วมกันเคาะราคาประมูล โดยเมล็ดกาแฟอะราบิก้าจาก จ.น่าน ของนายฉิ่ง แซ่ท้าว ที่ได้ราคาสูงสุด กิโลกรัมละ 6,400 บาท ส่วนไฮไลต์ของงานเป็นเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า จ.ชุมพร ของนายธนาสิทธิ์ สอนสุภา ที่เคาะราคาสูงสุดไปที่ 20,000 บาทต่อกิโลกรัม

เมล็ดกาแฟที่เข้าร่วมการประมูลภายในงานนี้ ล้วนผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพสูง มีเอกลักษณ์ทั้งเรื่องกลิ่นและรสชาติ และเป็น Specialty Coffee ที่ได้รับคะแนน Cupping จากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟทั้งไทยและต่างประเทศอยู่ในระดับ 80 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรไทยสามารถผลิตเมล็ดกาแฟดิบได้ราว ๆ 24,671 ตันต่อปี และมีการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ โดยมีประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นเป็นตลาดขนาดใหญ่

แวดวงกาแฟในไทยจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่แน่นอน

แหล่งข้อมูล :


Tag: กาแฟ

เรื่องโดย

ความคิดเห็น
Editor’s Pick

Recent

Most Viewed