B Bake คาเฟ่สำหรับคนรักเค้กแห่งโครงการ The Master อุดมสุข

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  4,114 Views (0 รีวิว)

หมวดหมู่อาหาร :  คาเฟ่และเบเกอรี่ 

B Bake” คาเฟ่น่ารักในโครงการ The Master อุดมสุข ที่นำเสนอเบเกอรีโฮมเมดระดับคุณภาพในราคาเบาๆ เข้าถึงได้ โดยเฉพาะเค้กรสชาติคลาสสิก อาทิ เค้กส้ม เค้กมะพร้าว เค้กช็อกโกแลต ที่บอกเลยว่าทั้งอร่อยและชิ้นใหญ่เต็มอิ่มถูกใจสาย (กิน) เค้กแน่นอน

B Bake คาเฟ่สำหรับคนรักเค้กแห่งโครงการ The Master อุดมสุข

โดยมุมไฮไลต์ของร้านนี้คือ ผนังเท่ๆ ที่เต็มไปด้วยภาพวาดลายเส้นน่ารักและตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ตัวโตน่ารักน่ากอดที่นั่งต้อนรับอยู่ด้านข้างกำแพงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปเลย เรียกว่าโต๊ะติดกำแพงนี้ใครๆ ก็อยากมานั่งถ่ายรูป พร้อมละเลียดเมนูอร่อยทุกคน

B Bake คาเฟ่สำหรับคนรักเค้กแห่งโครงการ The Master อุดมสุข

B Bake คาเฟ่สำหรับคนรักเค้กแห่งโครงการ The Master อุดมสุข

สำหรับคนรักเค้ก เราแนะนำ Taro Coconut Cake เค้กเผือกมะพร้าวชิ้นโตที่อัดแน่นด้วยเนื้อมะพร้าวหอมหวาน อย่าลืมตัดความหวานมันด้วยเครื่องดื่มซิกเนเจอร์อย่าง Sparkling Fruity ก้อนน้ำแข็งหลากรส ทั้งสตรอว์เบอร์รี แอปเปิล และเสาวรส เสิร์ฟพร้อมสปาร์กลิงโซดาให้เทแล้วดื่มเพิ่มความสดชื่น (บอกเลยว่าเมนูนี้นอกจากอร่อยชื่นใจแล้วยังถ่ายรูปขึ้นสุดๆ)

B Bake คาเฟ่สำหรับคนรักเค้กแห่งโครงการ The Master อุดมสุข

B Bake คาเฟ่สำหรับคนรักเค้กแห่งโครงการ The Master อุดมสุข

โครงการ The Master อุดมสุข ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

09-5494-2224

07.30 - 18.30 น.

50 - 125 บาท

view google map


Tag: , คาเฟ่, อุดมสุข, เบเกอรี,

เรื่องโดย

คะแนนและรีวิว


0.0 จาก 5

ให้คะแนนและเขียนรีวิว

ยังไม่มีรีวิว

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

eshu sris Awesome article. I enjoyed reading your articles. this can be really a good scan for me. wanting forward to reading new articles. maintain the nice work!trucking accident law firm

1 สัปดาห์ก่อน

Jenni Nova Hi, my name is Jenni Nova, and I'm a passionate traveler i have recently booked a journey with JetBlue Airlines! Join me as I navigate the skies, seeking new adventures and making memories above the clouds.One of the top low-cost carriers in the US, JetBlue Airways is renowned for its reasonable pricing and top-notch customer support.But do you know Where Does JetBlue Fly

1 สัปดาห์ก่อน

emily gomez The flight time from Hawaii to Chicago typically ranges from around 8 to 9 hours, depending on factors such as wind speed, direction, and specific flight route. Flights from the tropical paradise of Hawaii to the vibrant city of Chicago traverse approximately 4,000 miles across the vast expanse of the Pacific Ocean and mainland United States. Airlines such as Hawaiian Airlines, United Airlines, and American Airlines operate direct flights between Honolulu International Airport (HNL) and Chicago O'Hare International Airport (ORD), providing passengers with comfortable and efficient travel options.

2 สัปดาห์ก่อน

Rhea Diaz JetBlue Airways compensates for flight delays, but the specifics depend on the reason for the delay and the JetBlue Delay Compensation may include meal vouchers, hotel accommodations, or travel vouchers. Passengers should be aware of their rights and the airline’s policies. If you think you’re entitled to compensation, submit a claim through customer service channels. Document the delay and review the Contract of Carriage. Check JetBlue’s official website for the latest information.

1 เดือนก่อน

Steffan Pacelab The best way to download and install the Cricut Design Space for Mac or Windows computer, cricut.com/setup, is a one-stop solution. The website also provides essential information about the crafting machines and supplies it offers. Also, it helps set up the Cricut cutting and heat press machine by helping in downloading the compatible apps on the user's device. To purchase a Cricut machine, people can browse the official website and select the country they belong to. The website also provides relevant blogs and video tutorials to start their crafting journey. Also, to create a Cricut account login or attain knowledge about the Cricut machine using a guide, visit the website cricut machine setup now.

1 เดือนก่อน

Elijah Iliya If you want inspiration for crafting with maximum output, then choose a Cricut machine. With this smart tool, you can save time and precisely cut different designs to your liking. Similar to a home printer, Cricut goes far beyond printing, allowing you to cut, write, foil, and score a variety of materials. This is beginner-friendly, and the setup process is easy – simply visit Cricut New Machine Setup, download Cricut Design Space, and begin your Cricut journey.

1 เดือนก่อน

Trent Stark The user doesn't need to be a tech genius to learn about Cricut machines. These craft plotters are easily understandable and allow the fresher to show their hidden talent for making customized crafts. Besides, these machines also help them in cutting materials such as paper, cardstock, and wood into the required size and shape. Go to how to setup cricut maker and connect your Cricut product with its software.

1 เดือนก่อน

andersondavid01 "Seeking Assignment Help in Qatar is a strategic choice for students aiming for better results. Professional guidance enhances understanding, ensuring comprehensive learning. By leveraging these resources, students not only navigate challenges but also excel in their academic pursuits. It's a proactive step towards achieving academic excellence and securing a brighter future."

1 เดือนก่อน

William Wilsond The brand offers a companion app for its cutting machine that is beneficial for the crafters. One of the most popular apps the brand offers is Cricut Design Space. This app is compatible with cutting machines like the Cricut Joy series, Cricut Explore series, and Cricut Maker series. Plus, this app comes with various images, text fonts, and ready-to-make projects that help in creating eye-catching designs in no time. Plus, this app is also crucial for Cricut cutting machines setup and operating them. To download the Cricut Design Space app on a computer or learn about the app more, visit how to setup cricut maker.

1 เดือนก่อน

fiber fashion Your blog is really cool and great. manifest s03 angelina meyer jacket I really appreciate your blog. I am glad to read your blog. Thanks for sharing the nice and cool post. Keep it up. I am waiting for your next blog.

1 เดือนก่อน

Robert Jr Ford Do you want to indulge in crafting and start your startup? What can be better than utilizing a Cricut machine? You can pick from several Cricut machines, like EasyPress, Heat Press, Cricut Explore, Cricut Maker, and Cricut Joy, to craft different types of materials. The good thing is these machines work very well on compatible materials. There is a Cricut-compatible app to help you out and make your crafting process smoother. You can download and install Design Space and make paper, fabric, wood, and other projects effortlessly. Go to cricut design space for mac to download/install the app and set up your machine aptly. Crafting is absolutely an enjoyable process that you can do with your siblings or friends.

1 เดือนก่อน

carina Catira Global Assignment Help offers the best math homework assistance at an industry-best price. Get 35% off plagiarism-free maths homework help from expert tutors - just what busy parents and students need during the semester crunch. Whether you need help with algebra, geometry, calculus or statistics, our tutors will provide step-by-step video explanations that make even the most complicated concepts easy to grasp. Say goodbye to late night struggles and frustrations - get the math help you need to start solving problems with confidence.

1 เดือนก่อน

Giovanni John Elevate your creative endeavors by signing up for a Cricut Access subscription, available in both yearly and monthly plans. To begin this exciting journey, simply head to cricut machine setup and choose the subscription plan that suits your preferences. With a Cricut Access subscription, you gain exclusive access to a rich library of creative resources, including:

1 เดือนก่อน

Gems Root Emerald stone, also known as Panna Stone, is a captivating gemstone that holds great importance in Vedic astrology. https://www.gemsroot.com/collections/emerald-panna

1 เดือนก่อน

Asher Alvis Online Exam Help emerges as a valuable companion in the digital education landscape. By offering technical assistance, time management strategies, and preparation guidance, this service ensures that students not only navigate online exams effectively but also approach assessments with confidence. As the educational landscape continues to evolve, it plays a crucial role in supporting students on their journey to academic success in the digital realm.

1 เดือนก่อน

David Watson Take our Assignment Helper UAE service to score high grades. For a low cost, our assignment helpers online will provide unique solutions on time.

2 เดือนก่อน

Luciana Jones Solving algebra word problems proficiently requires practice, just like any other ability. Schedule common practice classes in which you could work through different styles of problems. To familiarise yourself with various strategies for troubleshooting, make use of textbooks, internet resources, or practice tests. Recognising patterns and using the appropriate approaches will become second nature with repetition. These tips will boost your confidence and math problem-solving skills. Alright, then, relax, accept the challenge, and we will show you how to solve those word problems. And hey, if you ever need extra support, consider paying someone to take my online class from professionals, such as those who can assist with online algebra classes—because we all need a helping hand on our learning adventures.

2 เดือนก่อน

jessica Student Life Saviour has best quality experts to provide assignment help in Qatar at affordable prices.

2 เดือนก่อน

jessica When it comes to assignment assistance in Australia, click here to get best assistance from the professional experts.

2 เดือนก่อน

James Smith Indulge in the aromatic haven of B Bake, nestled within The Master Udomsuk. Sweetening moments for cake enthusiasts, it's a rendezvous for flavor aficionados. Satisfy cravings, savor delights, and let creativity bloom. For academic journeys, visit myassignmenthelp.com, where intellect meets guidance, just like flavors meet perfection at B Bake

2 เดือนก่อน

lily thomas Qatar Airways understands that travel plans can change, and they provide a flexible option for passengers looking to upgrade with theirQatar Airways change fee policy. Whether you decide to elevate your travel class or modify your seat preference, Qatar Airways allows changes with minimal inconvenience.

2 เดือนก่อน

Rani Maurya Certainly! When it comes to baking dishes, choosing the right one can make a significant difference in the outcome of your culinary creations. Visit : Cold and Cough

2 เดือนก่อน

richardggh As I boarded my Qatar Airways Lagos Office flight, the excellence that began at the Lagos office seamlessly transitioned into the in-flight experience. The cabin crew's warm hospitality, the luxurious seating, and the delectable cuisine created an ambiance of comfort and style. It became evident that the exceptional service received at the Lagos office was not an isolated incident but rather a testament to the airline's overarching commitment to excellence.

2 เดือนก่อน

buyindianclothesinuk Offers a diverse range of clothing options Trending Anarkali Dress, Bridal Lehenga, Buy Indian Saree Online uk, Blouses, Dupattas, Buy Indian Clothes in uk, Chaniya Choli For women. Plus Size kurti and salwar suits.

2 เดือนก่อน

Joseanthony If you're seeking for assignment writing services in the United Arab Emirates, we provide affordable custom papers that are suitable for students across all educational levels. You don't need to worry about finishing a term paper by yourself because reputable writers are available to offer top-notch help with assignment assistance. Custom papers on any subject can be written to your specifications. In other words, your project gets personalized attention to ensure that customer standards are met. Having insufficient time to study the subject or cover other important curricular components may limit your ability to achieve high grades.

2 เดือนก่อน

Addy Smith Welcome to the Qatar Airways Houston Office Address! Your key to seamless air travel experiences in the dynamic city of Houston. Our dedicated team is ready to make your Qatar Airways journey extraordinary.

2 เดือนก่อน

florawillams are there direct flights from chicago to barcelona? Navigating the skies from the vibrant city of Chicago to the enchanting streets of Barcelona is a journey that captivates the imagination. For those seeking a direct route from Chicago O'Hare International Airport (ORD) to Barcelona-El Prat Airport (BCN), the good news is that several reputable airlines offer non-stop flights.

2 เดือนก่อน

olivia orlando To contact Flair Airlines' customer service in Mexico, click Flair Airlines Teléfono México. Our team can assist with flight bookings, changes, schedules, and other travel-related inquiries. We strive to provide reliable and efficient support for a smooth customer service experience.

2 เดือนก่อน

Francis Clark The highlight corner of this shop is the cool wall filled with cute drawings and a big tunnel rush, cute, cuddly teddy bear sitting on the side of the wall welcoming you, until it has become the uniqueness of the shop. Everyone calls this a wall-mounted table. I want to come sit and take photos.

4 เดือนก่อน

Kelsey Radley I really like your posts. Thanks for this useful information Bitlife

5 เดือนก่อน

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed